سعید مرتاضیان

آموزش تخصصی شطرنج توسط استاد درجه 1
آموزش شطرنج تخصصی در کرج
کلاس های عمومی و خصوصی (حضوری و یا غیرحضوری از راه دور بوسیله ارتباط مجازی)
تضمینی تا قهرمانی
با بهترین و جدیدترین متد روسی و بر اساس طرح درس ICS (مدرسه شطرنج جهانی)

پشتیبانی و دنبال کردن مراحل پیشرفت هنرجو به شکل آنلاینتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد واحد کرج در سال 1386

سوابق و افتخارات


قهرمان اسبق استان البرز سوم تیمی دانشجویان کشور قهرمان فجر البرز قهرمان مسابقات شطرنج جام رمضان