مهشید قادری

آموزش آسان ریاضیتدریس خصوصی ریاضی از ابتدایی تا متوسطه دوره ی اولتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ریاضی از دانشگاه پیام نور در سال 1390

سوابق و افتخارات


چندین سال تدریس خصوصی در آموزشگاه های مشهد