اسفندیار اسفندیاری

تدریس خصوصی و گروهی فیزیک متوسطه و دبیرستانتدریس خصوصی و گروهی فیزیک در رشت توسط دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
برگزاری جلسات رفع اشکال و آمادگی ازمون ها
جلسات رفع اشکال فیزیک پایه دانشگاه
۴ سال سابقه تدریس در موسسات معتبر رشت
تضمین رشد درصد ها و نمرات شما در آزمون های مختلفتماس با استاد

مدارک تحصیلی


دکتری پزشکی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۴۰۱

سوابق و افتخارات


۴ سال سابقه تدریس در موسسات معتبر رشت و گیلان/رتبه ۳۲۰ کنکور تجربی/تعلیم دانش آموزان با رتبات برتر