غزال عطائی

تدریس زیست شناسی - زیست کنکور در مشهد و گلبهارتدریس خصوصی و نیمه خصوصی زیست شناسی - زیست کنکور در مشهد و گلبهار
تدریس علوم متوسطه اول از پایه هفتم تا نهم و زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم - تدریس کنکور و امتحانات نهایی پایه دوازدهم
تماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه مشهد در سال 1397

سوابق و افتخارات


مولف 2 عنوان مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی معتبر علوم پزشکی

مولف 1 عنوان مقاله ISI

دانشجوی نمونه در حوزه بیوتکنولوژی

مترجم و مولف محتوا و سوالات زیست شناسی در موسسات آموزشی معتبر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی- نمره پایان نامه 20