سعید رضائی

آموزش زبان و ادبیات فارسی در رشت



آموزش زبان و ادبیات فارسی به صورت حضوری و مجازی در رشت
ویژه ی کنکوری های نظام جدید و قدیم
همراه با برنامه ریزی درسی
آموزش در کوتاه ترین زمان
آموزش عروض ، آرایه های ادبی ، ادبیات فارسی، زبان فارسی ، علوم و فنون ادبی

رضائی ، کارشناس آموزش زبان و ادبیات فارسی
دبیر زبان و ادبیات فارسی استان گیلان



تماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه دانشگاه فرهنگیان در سال 1397

سوابق و افتخارات


دبیر زبان و ادبیات فارسی ، کسب رتبه ی اول در مقطع کارشناسی ، چاپ و انتشار مقاله