آبتین داداشی

تدریس خصوصیبا ۷ سال سابقه تدریس در آموزشگاه های تهرانتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی موزیک الکترونیک از دانشگاه کنسرواتوار در سال ۲۰۱۴

سوابق و افتخارات


انتشار یک آلبوم موسیقی با گروه کنترل

تدریس در آموزشگاه مهراس

تدریس در آموزشگاه نیما فریدونی

تدریس خصوصی