محسن حق نژاد

تدریس نرم افزارهای معماریتدریس نرم افزارهای معماری به صورت خصوصی و نمیه خصوصیتماس با استاد

دروس یا مهارت های تدریس


مدارک تحصیلی


کارشناسی معماری از دانشگاه سوره در سال 1391

سوابق و افتخارات


عضو تیم طراحی معماری و نرم افزاری پروژه غرفه ایران در اکسپو میلان 2015

عضو تیم طراحی معماری و نرم افزاری پروژه غرفه ایران در اکسپو قزاقستان 2017