مریم نظری

تدریس خصوصی فیزیک توسط رتبه تک رقمی کنکور دکتریتدریس خصوصی فیزیک توسط رتبه تک رقمی کنکور دکتری فیزیک
دوره متوسطه و کنکور
ویژه بانوان

تلفن:09012082017تماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۹۵

سوابق و افتخارات


کسب رتبه تک رقمی در کنکور دکتری فیزیک