مهدی حیدری

تدریس خصوصی دروس ریاضی در مشهد(ابتدایی تا دانشگاه)تدریس خصوصی دروس ریاضی ابتدایی تا دانشگاه در مشهد مقدس
تدریس توسط کارشناس ارشد رشته ریاضی با 8 سال سابقه تدریس تخصصی در آموزشگاه های مشهد
تدریس به دلخواه در محل آموزشگاه یا منزل
همچنین تدریس
ریاضی متوسط اول و دوم و ریاضی کنکور و ریاضیات دانشگاه...حسابان، امار و احتمال،ریاضی عمومی و...تماس با استاد

دروس یا مهارت های تدریس


مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه پیام نور مشهد در سال 1392

سوابق و افتخارات


کارشناس ارشد رشته ریاضی با 8 سال سابقه تدریس تخصصی ریاضی در آموزشگاه های مشهد