فریبا بایرامی

تدریس خصوصی زیست شناسی توسط مدرس دانشگاهتدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه و کنکور توسط مدرس دانشگاه
جلسه نود دقیقه ای سی هزارتومان
با جدید ترین متد آموزشی و کاملا تفهیمیتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه سراسری تبریز در سال 1390

سوابق و افتخارات


مدرس دانشگاه