انیس پورعلی

تدریس خصوصی بیش فعال، نقص توجهتدریس خصوصی پیش فعال، کودکان شیطون و بازیگوش و پر انرژی، نقص توجه، استثنایی و کم توان

تدریس توسط دبیر خانم

تدریس به صورت خصوصی و تک نفره و یا عمومی و چند نفره

?تدریس خصوصی کلیه دروس دبستان و متوسطه اول توسط مهندس عمران

تماس با استاد

مدارک تحصیلی


سوابق و افتخارات


فارق التحصیل دانشگاه دولتی