سروش گلبابائی

تدریس خصوصی و گروهی دروس گروه روانشناسیتدریس خصوصی و گروهی آمار و روش تحقیق کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
تدریس خصوصی و گروهی آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد روانشناسی
تدریس خصوصی و گروهی روانشناسی فیزیولوژیک و علوم اعصابتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد از دانشگاه دانشگاه تهران در سال 1392

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه دانشگاه تهران در سال 1395

سوابق و افتخارات


رتبه 5 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی سال 1392

دانش آموخته دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

طراح سوالات آزمون های آزمایشی موسسه آموزش عالی ماهان

طراح سوالات آزمون های آزمایشی موسسه آموزش عالی مدرسان شریف

مشاور اینترنتی موسسه آموزش عالی ماهان در رشته ی روانشناسی