سعید علیمحمدی

تدریس خصوصی درامزتدریس خصوصی درامز در محل شماتماس با استاد

مدارک تحصیلی


سوابق و افتخارات


۵ سال سابقه تدریس خصوصی و اجرای کنسرت های مختلف