مانی یزدانی

زبان فرانسهتدریس گرامر و مکالمه فرانسه از پایه ٫ مشاوره برای اخذ پذیرش تحصیلی - پیدا کردن مسکن
مشاوره مهاجرت کانادا- متد انحصاری برای کسب نمره مورد نیاز در امتحانات فرانسه (مهاجرت - ادامه تحصیل)تماس با استاد

مدارک تحصیلی


سوابق و افتخارات


تحصیل و کار در فرانسه به مدت ۴ سال

دارای مدرک TCF C2 -TEF CANADA C1