سمانه عاجل

تدریس تضمینی زیست و شیمی و بیوشیمی((برای خانم ها))تدریس تضمینی شیمی و زیست دبیرستان وکنکور .تدریس بیوشیمی کارشناسی و ارشد و دکتری
با بیش از ۱۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد وپیام نور و علمی کاربردی مشهدو آموزشگاههای دانشجو،نوین،مهرگان،کاوش و ... 
تضمین درصد بالای ۷۰ در کنکور و افزایش ۷۰ درصدی نمراتتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد زیست شناسی_بیوشیمی از دانشگاه فردوسی. مشهد در سال ۱۳۸۷

سوابق و افتخارات


بیش از ۱۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه و آموزشگاهها مشهد.