مصطفی رهبر

تدریس تضمینی ریاضی در کرجتدریس توسط مدرس با تجربه با بیش از 10 سال تدریس حرفه ای، مولف دی وی دی های آموزش ریاضی، مشاور با تجربه و فارغ التحصیل نمونه کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر.
تدریس شامل ریاضیات هفتم و هشتم و نهم
تدریس تخصصی ریاضیات تجربی
تدریس بسیار عالی دروس دانشگاهیتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1387

سوابق و افتخارات


مدرس با تجربه و مولف دی وی دی های آموزش ریاضی