پرتو واعظی

تدریس ریاضی وفیزیک ازدبستان تا چهارم دبیرستانتدریس توسط رتبه برتر کنکور ریاضی با 6سال سابقه تدریس در آموزشگاههای کرج وحومه وقبولی تضمینی وارتقائ معدل با قیمت بسیار مناسبتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد ام بی ای از دانشگاه تهران در سال 1396

سوابق و افتخارات


فوق لیسانس ام بی ای