معین کمالی راد

زبان فارسی زبانی پیچیده اما شیرین

تماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۶

سوابق و افتخارات


دو سال سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی