سعید آرمیده

مدرس تیزهوشان ششم ابتداییمعجزه آموزش درست و تکرار و تمرین مداوم-تدریس تخصصی تمام کتاب های ششم-برای دانش آموزان شرکت کننده در آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی -ارائه کامل ترین منبع و جزوه های آموزشی به نام آلفا و بتا در کشور-تیکی تاکا( منبع علوم )-خان هشتم( منبع فارسی)-برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی آلفا و بتاتماس با استاد

مدارک تحصیلی


کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه پیام نور گرمی در سال 1388

سوابق و افتخارات


بالاترین قبولین تیزهوشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 تا96